dystrybucja i sprzedaż Hex-Rays

+48 22 763 08 74

Disassembler i ​dekompilator 
procesorów 
x86, x64, ARM32, ARM64 i PowerPC

IDA PRO

IDA Pro deasembler może zmapowac kod wykonywalny, aby pokazać instrukcje binarne, które są faktycznie wykonywane przez procesor w reprezentacji symbolicznej (język asemblera). Zaawansowane techniki zostały zaimplementowane w IDA Pro, dzięki czemu może generować kod źródłowy języka asemblera z kodu wykonywalnego maszynowo i uczynić ten złożony kod bardziej czytelnym dla człowieka

więcej ZAPYTAJ O CENĘ

Hex-Rays
Decompiler

Hex-Rays Decompiler umożliwia analizę oprogramowania binarnego. Konwertuje natywny kod procesora na czytelny tekst pseudokodu podobny do C.

więcej zapytaj o cenę